Příspěvky z data Leden 2014

6 položek

Cestovní ruch – 1. výtah z knihy – turistická oblast Podkrkonoší

Od Martina Páchová

Cestovní ruch – 1. výtah z knihy Tato kniha (viz citace na závěr) mne velmi zaujala a rozhodla jsem se ji zpracovat se zaměřením na naše chalupy v Podkrkonoší. Je to výtah z knihy s doplněním konkrétních příkladů. Na těchto stránkách vás informujeme i o cestovním ruchu v Podkrkonoší Turisté – jsou dočasní návštěvníci, kteří se […]

Cestovní ruch – 2. výtah z knihy – turistická oblast Podkrkonoší

Od Martina Páchová

Cestovní ruch – 2. výtah z knihy Služby cestovního ruchu – představují činnosti, jejichž výsledkem je užitečný efekt buď individuální , nebo společenský. Výhnam služeb cestovního ruchu během pobytu mimo místo trvalého bydliště roste, protoe kromě každodenních exitenčních potřeb (potřeb výživy, bydlení, hygieny) účastník chce, respektive musí, uspokojit i další potřeby podmíněné rekreačními aktivitami (např. […]

Cestovní ruch – 3. výtah z knihy – turistická oblast Podkrkonoší

Od Martina Páchová

Cestovní ruch – 3. výtah z knihy – turistická oblast Podkrkonoší Cestovní kanceláře Cestovní kancelář je základní provozní jednotkou cestovního ruchu, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb souvisejících s cestovním ruchem. Funkce cestovních kanceláří – překlenovací (zajišťuje poptávku, zpracuje nabídku, katalog), kontaktní (dojedná dohody, smlouvy), informační (poskytuje informace), kontrolní (zjišťuje kvalitu poskytovaných […]

Cestovní ruch – 4. výtah z knihy – turistická oblast Podkrkonoší

Od Martina Páchová

Cestovní ruch – 4. výtah z knihy – turistická oblast Podkrkonoší  Ubytování v soukromí Ubytování v soukromí se dělí podle druhu do kategorií a podle vybavení, úrovně a rozsahu poskytovaných služeb do tříd (* až ***), ložní prádlo se mění každý sedmý den a po skončení pobytu hosta (dodržujeme). Host je povinen v ubytovacím zařízení […]

Nové propagační materiály

Od Martina Páchová
Vizitka - Velký Vřešťov

Mezi nové propagační materiály patří: Leták – Bílé Poličany, Leták – Velký Vřešťov, vizitka, kalendářík na rok 2014 jak pro chalupu v Bílých Poličanech, tak pro chalupu ve Velkém Vřešťově.