Cestovní ruch – 3. výtah z knihy – turistická oblast Podkrkonoší

Cestovní kanceláře

Cestovní kancelář je základní provozní jednotkou cestovního ruchu, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb souvisejících s cestovním ruchem.

Funkce cestovních kanceláří

– překlenovací (zajišťuje poptávku, zpracuje nabídku, katalog), kontaktní (dojedná dohody, smlouvy), informační (poskytuje informace), kontrolní (zjišťuje kvalitu poskytovaných služeb), realizační (realizuje takové akce, aby byly prodejné sice se ziskem, ale ne na úkor kvality služeb), výchovná (snaží se vhodným přístupem přispět k rozhledu účastníků

V ČR je vydána koncese pro zhruba 3000 subjektů.

Dělení ubytovacích zařízení je různé, např. podle místa a způsobu výstavby rozeznáváme:

a) ubytovací zařízení pevná – hotely, chaty, motely apod.,

b) částečná pevná – montované chaty,

c) přenosná – stany,

d) pohyblivá – lůžkové vozy na železnici, lůžkové autobusy (tzv.. hotelbusy, případně rotely), přívěsy apod.

K tradičním ubytováním patří např.:

a) hotely – podle kvality a rozsahu vybavení se označují různým počtem tz. hvězdiček * až *****

b) hotely s apartmány

c) byrotely, respektive rezidence – apartmány s kancelářemi,

d) hostely – hotely s prostory pro koně a další,

e) penzióny

f) motely – ubytování pro motoristy

K doplňkovým ubytováním patří:

a) chaty v chatové osadě,

b) bungalovy,

c) botely – bytování na lodích k tomu účelu upravených,

d) rotely – přívěsné vozy k autobusům

e) autokempink,

f) turistické ubytovny

g) ubytovací hostince,

h) veřejná tábořiště

i) ubytování v soukromí,

j) ubytování ve studentských kolejích a žákovských domovech v době, kdy se jich nepoužívá k jejich původnímu účelu

Hotel – je ubytovací zařízení s nejméně deseti pokoji pro hosty (s možností stravování).

Hotel garni – je ubytovací zařízení s nejméně deseti pokoji pro hosty, avšak s omezeným rozsahem stravování – nejméně snídaně

Dependance – je dgfev online casino vedlejší budova hotelu, motelu nebo penziónu bez vlastní recepce, organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením, od kterého není vzdálena více než 300 m. Poskytuje pouze ubytování.

Motel – je ubytovací zařízení s nejméně deseti pokoji k přechodnému ubytování motoristů, jimž je umožněno parkování v bezprostřední blízkosti motelu.

Botel – je ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené osobní lodi. V pokoji (kajutě) jsou jedno až dvě lůžka.

Penzion – je většinou menší ubytovací zařízení pro hosty s požadavky na klidnější a útulné prostředí, zpravidla s omezenějším rozsahem a nižší úrovní společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s odpovídající třídou hotelu.

Turistická ubytovna – je jednodušší ubytovací zařízení s větším počtem lůžek v ubytovacích místnostech.

Chatová osada – je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů výhradně v ubytovacích objektech provozovatele.

 

Technika cestovního ruchu – PaedDr. Jitka Hladká, Grada Publishing, ISBN: 80-7169-476-2