Geocasching (geokešing) v Podkrkonoší

Postupně vás seznámíme s keškami, které se nacházejí v okolí našich chalup, které pronajímáme. Patří mezi ně např.:

  • keška – Hrad Vřešťov
  • keška – Velký Vřešťov Bažantnice
  • keška – Velký Vřešťov – historie a pověsti
  • keška – Velký Vřešťov a rybník
  • keška – Zámek Bílé Poličany
  • keška – Zemědělská
  • keška – Kamené kříže 4 a 5 Lhotka

Těch kešek je v našem okolí opravdu hodně a stojí za to, se do tohoto kraje vydat a odlovit je. Geokešing mapa – geokešingová mapa s kešemi.

Teď pár pojmů a krátké vysvětlení pro ty, co právě začínají. Ti, co loví kešky jsou kačeři, ti co nejsou zasvěceni do této hry jsou mudlové.

Geocaching (česky geokešing) je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Při hledání se používají turistické přijímače GPS. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje.

Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache (listing) jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen. (zdroj: www.wikipedia.cz)

Geokešing pro děti. Tato hra je vhodná pro malé děti s rodiči, neboť mají k procházce nějaký cíl. Je to navíc hra hlavně v přírodě.  Nejjednodušší hledání je s navigací (GPS). Do ní zadáte GPS souřadnice, které Vás navedou k nějakému pokladu. A co tím pokladem je? Většinou se jedná o drobnosti např. překvapení z kinder vajíček. Můžete si něco vzít, v případě, že tam opět něco drobného přidáte. A kde zjistíte souřadnice pokladu, kešky? Např. na stránkách www.geocaching.com je mapa, kde jsou zobrazeny kešky podle lokality, kliknete na její jméno a tam vám vyjede stránka, kde je něco o té kešce napsané, jsou tam souřadnice a nápověda kde kešku máte hledat např. pod pařezem. Když kešku odlovíte, najdete, můžete se zapsat do tzv. logbooku (sešítku).

Keška

Keška

Geocaching - leták

Geocaching – leták

Tisk