Cestovní ruch – 4. výtah z knihy – turistická oblast Podkrkonoší

 Ubytování v soukromí

Ubytování v soukromí se dělí podle druhu do kategorií a podle vybavení, úrovně a rozsahu poskytovaných služeb do tříd (* až ***), ložní prádlo se mění každý sedmý den a po skončení pobytu hosta (dodržujeme).

Host je povinen v ubytovacím zařízení dodržovat ubytovací řád, který upravuje základní podmínky ubytování (noční klid, možnosti přijímání návštěv v pokojích, uvolňování pokojů v den odjezdu atd.). (informujeme hosta na webových stránkách – např. příjezd, odjezd, ubytovací řád je ve fázi rozpracování). Ve všech ubytovacích zařízeních má být umístěn na viditelném a hostům přístupném místě ubytovací a reklamační řád, rovněž tak ceny za ubytování. Z bezpečnostních důvodů má být v ubytovacím zařízení vyznačen směr nejkratší únikové cesty.

Péče o hosta

Spokojenost každého hosta ubytovacího zařízení je podmíněna péčí, kterou mu věnují pracovníci ubytovacího střediska. Proto musí být jejich činnost dobře organizována. Počet pracovníků se určuje se casino online zřetelem na kapacitu a třídu hotelu (ubytovací střediska s méně než šedesáti lůžky některé funkce neobsazují, případně je kumulují).

Cestovní kancelář je základní provozní jednotkou cestovního ruchu, jejimž předmětem činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb souvisejících s cestovním ruchem.

Druhy zájezdů organizovaných cestovními kancelářemi

Standardní zájezdy – jsou zájezdy předempřipravené a publikované v zájezdových kalendářích nebo ve zvláštních prospektech (s udáním místa, přesným programem, cenou atd.). U těchto zájezdů je při kalkulaci třeba počítat i s rizikem neobsazení

Forfaitové zájezdy se realizují na základě objednávek zákazníků podle jejichindividuálních přání (program, délka, tematika, druh dopravy apod.). Při těchto zájezdech se nepočítá s rizikem neobsazení. Cestovní kancelář je povinna objednavateli oznámit předběžnou (informativní) cenu.

Incentivní turistika (motivační) – podniky využívají tento druh turistiky jako moderní nástroj v oblasti péče o své pracovníky. Zájezd jako odměna může pracovníky často lépe povzbudit,lépe vyznamenat za dobré pracovní výsledky a dodat jim více nergie pro nové činy než peněžitá odměna na výplatní pásce nebo nějaký dar.

Školní zájezdy mohou být standardní i forfaitové.

Odvozy (transfery) jsou pouze zprostředkované přepravy bez ostatních služeb.

Podle typu rozrznáváme zájezdy cílové, okružní, zvězdicové apod.

Technika cestovního ruchu – PaedDr. Jitka Hladká, Grada Publishing, ISBN: 80-7169-476-2