Cestovní ruch – 2. výtah z knihy

Služby cestovního ruchu – představují činnosti, jejichž výsledkem je užitečný efekt buď individuální , nebo společenský. Výhnam služeb cestovního ruchu během pobytu mimo místo trvalého bydliště roste, protoe kromě každodenních exitenčních potřeb (potřeb výživy, bydlení, hygieny) účastník chce, respektive musí, uspokojit i další potřeby podmíněné rekreačními aktivitami (např. plaváním).

Služby

a) základní – ubytovací, stravovací, dopravní

b) doplňkové – obchodní, sportovně-rekreační, společensko-kulturní, lázeňsko-léčebné, směnárenské, komunální, zprostředkovatelské, horská služba.

Subjekty zajišťující ubytovací služby

Ubytovací služby jsou poskytovány různými typy ubytovacích zařízení, která můžeme členit z různých hledisek. Členění podle doporučené metodiky Světové organizace cestovního ruchu je následující:

1. Ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních

a) hotely a obdobná zařízení – hotely zahrnují hotely, apartment hotely, motely, botely horské hotely, hotely na pobřeží a obdobná zařízení zabezpečující hotelové služby, včetně minimálně každodenního stlaní lůžka, úklidu pokoje a hygienického zařízení, obdobná zařízení – zahrnují např. penziony poskytující omezené hotelové služby, včetně úklidu pokoje a hygienických zařízení, stlaní lůžka

b) specializovaná zařízení – léčebná zařízení – zahrnují zařízení zabezpečující léčebné kúry a léčebnou péči, jako online casino nbso např. lázně, online casino sanatoria, horská sanatoria, termální lázně atd., pracovní a prázdninové kempy -zabezpečují ubytování v rámci prázdninových aktivit, např. archeologické, ekologické, zemědělské pracovní tábory, skautské tábory, jazykové kurzy atd., veřejné dopravní prostředky – pro přenocování ve veřejných dopravních prostředcích, zejména ve vlacích, lodích a v našich podmínkách i v autobusech, konferenční centra – zahrnují ubytování v zařízeních specializovaných na pořádání kongresů, konferencí apod.,

c) jiná hromadná Fans who buy tickets to see youtube justin bieber in concert can expect a massive multimedia production with. ubytovací zařízeníprázdninová ubytovací zařízení zahrnují např. chatovou osadu, zabezpečují jenom omezené hotelové služby bez každodenního  stlaní lůžka a úklidu, turistické ubytovny představují jednoduchý způsob ubytování převážně ve vícelůžkových pokojích, místa pro turistické kempování jsou ubytovací zařízení umožňující pronájem místa pro stany, karavany a ubytovací automobily, jiná hromadná zařízení zahrnují ubytovací hostince, prázdninové domy pro důchodce, prázdninové ubytování v dělnických ubytovnách, studentských kolejích, školních domovech. Jedná se o sociální typ ubytování.

2. Ubytování v soukromí

a) vlastní příbytek – zahrnuje rekreační chaty, chalupy, domy užívané členy domácností

b) pronajímané pokoje v rodinných domech – liší se od penzionu tím, že turisté tráví pobyt s rodinou, která v něm trvale bydlí, a platí pronájem

c) bydlení pronajaté od soukromníků nebo jejich prostřednictvím

d) ubytování zajišťované příbuznými či přáteli

e) jiné typy individuálního ubytování

Z výše uvedeného člení vyplývá, že v našem případě se jedná o ubytování v soukromí -) vlastní příbytek -) chalupy

Technika cestovního ruchu – PaedDr. Jitka Hladká, Grada Publishing, ISBN: 80-7169-476-2