Abychom Vám usnadnili vyhledávání na internetu podle obrázků, přidali jsme na naše webové stránky ke konkrétním tématům jednotlivé „obrázkové pruhy“. Snad se Vám budou líbit. Napište nám, kde byste si přáli ještě vylepšení na webu a jaké?

 

dgfev online casino src=“http://rekreation.cz/wp-content/uploads/2013/11/geocaching-Kopie-150×150.jpg“ alt=“Geokešing“ width=“150″ height=“150″ />Hradybowling - pruhRybaření - pruhzámky - pruhMapa