Nové trendy v nabídce cestovního ruchu 1. díl – výtah z knihy

Definice cestovního ruchu

Cestovní ruch představuje činnost lidí, spočívající v cestování a pobytu mimo místo jejich obvyklého pbytu po dobu kratší jednoho roku za účelem využití volného času, obchodu a jinými účely. (Definice WTO in Malá encyklopedie cestovního ruchu, 1998).

 

Typologie účastníků cestovního ruchu

Smith (1989) – charterový turista -) masový turista -) nastávající masový turista -) neobvyklý turista -) nekonvenční turista -) elitní turista -) objevitel

Cohen (1972) – organizovaný masový turista -ú individuální masový turista -) turista objevitel -) turista tulák

 

Nové produkty z hlediska motivace účastníků

– gastronomický (kulinářský) cestovní ruch (food tourism)

– zdravotní (léčebný) cestovní ruch online casino’s (medical tourism)

– dobrodružný cestovní ruch (adventure tourism)

– temný cestovní ruch (dark tourism)

– event turismus (event tourism)

– dobrovolnický cestovní Temple drivers ed of Motoring Clontarf encourages you to periodically review this Statement to be informed of how Temple drivers ed of Motoring Clontarf is protecting your information. ruch (volunteer tourism)

– svatební cestovní ruch (wedding tourism, honeymoon tourism)

– filmový turismus

– vesmírný cestovní ruch

 

Nové produkty z hlediska potřeb cílových skupin

– cestovní ruch seniorů a osob se zdravotním postižením)

– cestovní ruch zaměřený na segment LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability)

– cestovní ruch sexuálníc menšit – LGBT tourism

– cestovní ruch „košer“ (kosher tourism) a „halal“ (halal tourism)

 

V dalším díle se podíváme na některé tyto produkty z pohledu turisty, hosta našich chalup.

Nové trendy v nabídce cestovního ruchu – Ing. Halina Kotíková, Ph.D.