Náves – pranýř, kostel, vlevo obchod se smíšeným zbožím, vpravo hostinec

Velký Vřešťov – se rozprostírá v malebném podkrkonošském kraji. Ve 13. stol. městečko pod
hradem. První zmínka je z roku 1279. Hrad na kopci nad vsí byl založen ve 13.
století  v r. 1467 pobořen. Do dnešní doby se zachovaly pouze nepatrné zbytky
valů na zalesněném vrcholu. Původě gotický kostel Všech Svatých ze 14. stol. byl
1723 rozšířen a zbarokizován. Aleš Vřešťovský byl významnou osobou za husitských
válek, kdy stál v popředí podobojích hradeckého kraje. Jižně od vsi se rozkládá
Velkovřešťovský rybník o rozloze 26 ha s koupalištěm a kempem.
V polesí V dubech byla v roce 1949 založena přírodní rezervace
Vřešťovská bažantnice. Nejstarší stromy mají stáří 300 – 400 let.