Náves obce Velký Vřešťov – pranýř, kostel, vlevo obchod se smíšeným zbožím, autobusová zastávka, vpravo hostinec

Velký Vřešťov – se rozprostírá v malebném podkrkonošském kraji. Ve 13. stol. to bylo městečko pod hradem. První zmínka o Vřešťově je již z roku 1279. Hrad na kopci nad vsí byl založen ve 13. století a v r. 1467 pobořen. Do dnešní doby se zachovaly pouze nepatrné zbytky valů na zalesněném vrcholu.

Původně gotický kostel Všech Svatých ze 14. stol. byl 1723 rozšířen a zbarokizován. Aleš Vřešťovský byl významnou osobou za husitských válek, kdy stál v popředí podobojích hradeckého kraje.

Jižně od vsi se rozkládá  Velkovřešťovský rybník o rozloze 26 ha s koupalištěm a kempem.

V polesí V dubech byla v roce 1949 založena přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice. Nejstarší stromy mají stáří 300 – 400 let.

Chalupa – Velký Vřešťov