Slavnostnímu přednání klíčů od pevnosti a vztyčení praporu bude předcházet vojenská přehlídka a manévry dobových vojenských jednotek. Připraveny jsou prohlídky podzemního pevnostního labyrintu i Velikonoční trhy.

Zahájení sezóny v pevnosti Josefov

Zahájení sezóny v pevnosti Josefov