Zahájení kapela Goji v Kostele zvěstování Panny Marie, výstava v ART-TELLier na návsi, after party v Bistru Na Hrádku.

Ateliér Cerekvice