Festival přibližující divadelní a hudební tvorbu období baroka novými přístupy a pojetím.

Organizuje: prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc