Každoroční oslava konce roku na Ravelinu XIV s ukázkami střelby kasamatního dělostřelectva.