Tradiční šermířská vystoupení skupiny historického šermu a jiných nepravavostí Sinister – Ohnivá show, Orient, Renesance, Románská doba, Třicetiletá válka, Gotika