Zahajovací koncert se bude konat v kostele Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem a půjde o orchestrální koncert k 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a Antonína Rejchy. V podání Komorní filharmonie Pardubice zazní mj. slavné úvodní takty Beethovenovy „Osudové“ symfonie. Následující koncerty budou tradičně v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, vždy od 18:00. Představí se na nich přední interpreti – sólistka opery v Curychu Martina Janková, sólistka drážďanské Semperovy opery Štěpánka Pučálková, hobojista Vilém Veverka, harfistka Kateřina Englichová, soubor Musica Florea a další. Vedle novodobé premiéry skladby z kukského archivu zazní i světová premiéra skladby Jiřího Gemrota.

Festival zahájí v sobotu 20. června 2020 v 18:00 v kostele Církve československé husitské ve Dvoře Králové Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Stanislavem Vavřínkem. Půjde o slavnostní koncert k 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a Antonína Rejchy. Zazní na něm Rejchova Symfonie Es dur op. 41, Beethovenova první věta ze Symfonie č. 5 c moll „Osudové“ a na závěr jeho Symfonie č. 7 A dur op. 92.

Druhý koncert se již bude konat stejně jako všechny následující v kostele Nejsv. Trojice v Kuksu. V sobotu 4. července na něm vystoupí první trumpetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jiří Houdek a varhaník Petr Čech, který v současné době zastává post ředitele Pražské konzervatoře. Kromě proslulých děl pro trubku, jakými jsou Preludium z Charpentierova Te Deum, Vejvanovského Sonáty g moll nebo Händelovy Vodní hudby, zazní méně často uváděné kompozice, například Koncert pro trubku od V. Belliniho nebo varhanní Fantasie na motivy „Vyšehrad“ od Josefa Kličky.

Třetí koncert 18. července nabídne dvě přední české interpretky. Mezzosopranistka Štěpánka Pučálková působí jako sólistka drážďanské Semperovy opery, za varhany usedne Michaela Káčerková. Z vokálních skladeb je na programu zařazena árie Erbarme dich, mein Gott z Bachových Matoušových pašijí, Laudamus te z Mozartovy Velké mše c moll nebo Inflammatus et accensus ze Stabat mater A. Dvořáka. Dramaturgii oživí i méně známá árie Te ergo quaesumus z Te Deum výše zmíněného jubilanta A. Rejchy. Sólové varhany budou reprezentovat Preludium a fuga C dur BWV 545 J. S. Bacha, dvě části Sonáty c moll F. Mendelssohna-Bartholdyho nebo Introdukce a passacaglia d moll M. Regera.

Na čtvrtém koncertu 1. srpna bude připraveno jedno méně tradiční nástrojové obsazení. Přední český hobojista Vilém Veverka se představí spolu s harfistkou Kateřinou Englichovou. Oba hráči se představí sólově, konkrétně v Dusíkově Sonátě c moll pro harfu a Telemannově Fantazii č. 3 h moll pro hoboj sólo. Společně zahrají Sonátu F dur F. Bendy a úpravu Ravelovy kompozice Náhrobek Couperinův. Vrcholem koncertu bude světová premiéra kompozice profesora Pražské konzervatoře Jiřího Gemrota Variace na „Pfuy Lied“ na téma jedné ze šporkovských árií.

Festival zakončí 15. srpna vynikající česko-švýcarská sopranistka a sólistka opery v Curychu Martina Janková, která vystoupí spolu se souborem Musica Florea a jeho uměleckým vedoucím Markem Štrynclem. Těžiště programu bude tvořit výběr árií z oratoria San Nicola di Bari G. B. Bononciniho, od jehož narození letos uplyne 350 let, v kontextu oratoria Il trionfo del tempo e del disinganno G. F. Händela, tedy oratorií pocházejících z Říma 1. poloviny 18. století. Ani letos nebude chybět novodobá premiéra skladby z kukského archivu. Ve špičkovém podání těchto interpretů letos zazní Ave Regina in G od někdejšího kukského regenschori Wernera Hymbra.

Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor z.s. spolu se správou hospitálu Kuks a koná se pod záštitou kardinála Dominika Duky a hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána. Finančně jej podpořilo Ministerstvo kultury, Státní fond kultury, Královéhradecký kraj a město Dvůr Králové nad Labem. Rezervace vstupenek je možná prostřednictvím e-mailu rezervace@hudebniletokuks.cz.