Pranýř ze 17. století, hostinec

V obci Velký Vřešťov ani v jejím okolí se za prusko-rakouské války roku 1866 nebojovalo. Přesto však obec válka zasáhla a to mohutnými přesuny rakouských i pruských vojsk. První jednotkou, která se v obci zdržela, byla rakouská armádní dělostřelecká záloha a to až do 30. června. Na její ochranu byl vyčleněn hulánský pluk č. 2 knížete Schwarzenbega z 2. rezervní jízdní divize. V okolí Vřešťova se také pohybovalo velké množství vojenských jednotek a útvarů, které se soustředily v okolí Dubence a Lanžova.

rakouská pěchota

Rakouská pěchota

 

Až 1. července 1866 v noci se obcí přesunoval rakouský III. a X. armádní sbor, dále 3. rezervní a 1. lehká jízdní divize, které pokračovaly směrem na Cerekvici, Sadovou a Lípu. Okolo půl třetí projížděl přes Velký Vřešťov směrem k Hradci Králové hlavní štáb rakouské Severní armády v čele s polním zbrojmistrem Ludvíkem Benedekem. V den bitvy u Hradce Králové, 3. července 1866, se přes obec doslova valila pruská druhá armáda korunního prince Bedřicha Viléma. Po bitvě se obec stala jedním velkým lazaretem. Na povozech sem byli přiváženi ranění vojáci obou válčících stran.

rakouští vojáci

Rakouští vojáci