Velký Vřešťov – autokemp – rybník ve Velkém Vřešťově, chytání ryb

Autokemp Velký Vřešťov

Charakteristika

V mělkém údolí říčky Trotiny, 1km jižně od obce Velký Vřešťov se nachází v areálu kempu stejnojmenný  rekreační rybník. Napájí ho umělý kanál odvádějící vodu z říčky Trotiny a také ze západu Manětický potok.  Rybník je obklopen travnatými plochami, vstup do vody je pozvolný místy po kamenitém či písčitém dně, tam, kde není pláž je dno bahnité či betonové a přístup k vodě obtížný (rákos, vysoká tráva). Rybník je předně využíván, spíše než ke koupání, pro sportovní rybolov.

Sportovní vybavenost

Rybník   Rozloha rybníka je 26 ha , pro rekreační účely upravovaná a využívaná je východní strana rybníka. Břeh lemuje travnatá pláž s pozvolný vstupem do vody po kamenech nebo písku, dále od břehu je bahno. V areálu jsou pro koupající návštěvníky sprchy s pitnou vodou. Rybník je součástí mimopstruhového rybářského revíru a provozovatel, zde poskytuje možnost zakoupení povolenky.

Hřiště travnaté prostranství

Možnosti sportovně-rekreačních aktivit

windsurfing, jízda na motorovém plavidle, šlapadlo, plavání, cyklostezka 4085 (Žireč-Konecchlumí)

Kulturní dění

hudební večery

Stravování

4 kiosky s občerstvením (teplá kuchyně – minutky) a venkovním posezením, v obci ve vzdálenosti cca.1km je restaurace, pro ubytované možnost vaření v společných kuchyňkách

Atraktivity okolí

V bezprostřední blízkosti, 1 km jihovýchodně od Velkého Vřešťova v polesí V Dubech, se nachází přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice o rozloze 10,42 ha. Jedná se o dubohabřinu s významnou hajní květenou a hnízdištěm několika ptačích druhů (lit:podkrkonoší, olympia 2005), další přírodní zajimavostí na sever od vsi jsou slatinné louky u Velkého rybníka  s ohroženou květenou např. hadí jazyk, hořeček zahořklý. Nedaleko od vsi  jsou také valy bývalého hradu z 13. století, přímo v obci Velký Vřešťov pak nalezneme původně gotický kostel Všech svatých.